top of page

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường nghỉ lễ 30/4, 1/5 kể từ ngày 29/4 cho đến hết ngày 3/5.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page