top of page

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023


Lưu ý:

- Thời gian làm việc: + Buổi sáng: 7 giờ 15 phút

+ Buổi chiều: 13 giờ 45 phút

Giám thị coi thi và thí sinh có mặt trước thời gian làm việc 15 phút

- Các môn học còn lại, giáo viên tổ chức thi theo kế hoạch dạy học đã được phê duyệt

BAN GIÁM HIỆU

Commentaires


bottom of page