top of page

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI BÁNH CHƯNG”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Số: 45 /TQK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI BÁNH CHƯNG”

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch cho học sinh.

- Góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn nét cổ truyền của dân tộc.

- Tăng cường tinh thần đoàn kết trong học sinh, sự gần gũi giữa giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn trường.

2. Yêu cầu

- Tất cả các lớp tham gia nhiệt tình, trách nhiệm.

- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng tới tài sản chung của nhà trường và tài sản riêng của các cá nhân.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành phần tham gia

- Ban Giám hiệu (chủ trì).

- Giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Đại diện phụ huynh học sinh các lớp.

- Học sinh toàn trường.

2. Thời gian, nội dung thực hiện:

 

Thời gian

Công việc

Phân công

Ngày 12/01/2024

08h00’

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) báo cáo Ban Giám hiệu (theo mẫu đính kèm):

- Danh sách Phụ huynh học sinh (PHHS) hướng dẫn học sinh (HS) gói, luộc bánh

- Danh sách HS tham gia luộc bánh (có sự đồng ý của PHHS)

GVCN

Ngày 16/01/2024

11h00’

Bàn giao đỗ cho các lớp để ngâm, đồ

Thầy Năm, cô Nga - GVCN các lớp

Ngày 17/1/2024

14h00’

 

Bàn giao nguyên vật liệu: Gạo, lá dong, củi, nồi luộc bánh

Thầy Năm, cô Nga - GVCN các lớp

Nhận vị trí gói bánh, luộc bánh

Thầy Tiến - GVCN

Các lớp ngâm gạo, đồ đỗ, rửa lá

GVCN, HS các lớp

Ngày 18/1/2024

06h45’

Nhận thịt đã ướp sẵn

Thầy Năm, Cô Nga - GVCN các lớp

07h00’

HS tiến hành gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của GVCN và PHHS

GVCN - PHHS - HS

10h00’

Luộc bánh

 

- Giáo viên, nhân viên, PHHS, HS

22h00’

Kết thúc “Ngày hội bánh chưng”

 

Ngày 19/1/2024

14h00’

Học sinh nhận bánh chưng mang về thưởng thức cùng gia đình

Ban Giám hiệu, cô Nga, thầy Tiến, GVCN, HS

 

3. Địa điểm: Trường THPT Trần Quang Khải

4. Kinh phí tổ chức: Nhà trường hỗ trợ

5. Các hoạt động khác: Trong thời gian diễn ra “Ngày hội bánh chưng” GVCN các lớp có thể chủ động tổ chức sinh hoạt tập thể theo lớp, đảm bảo đoàn kết, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, thực hiện theo đúng nội quy của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội bánh chưng” của Trường THPT Trần Quang Khải, xin được thông báo tới toàn thể giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh của nhà trường./.

 

Nơi gửi:  - BGH

               - GVCN

               - Các tổ chuyên môn

               - Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hà

 

Comments


bottom of page